Dnes je: 28.05.2017
Preskočiť na obsah
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Portál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky úspešne absolvoval XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Portál taktiež spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Stránka je hodnotená ako blind friendly a celková farebná koncepcia nespôsobuje problémy pre užívateľa s poruchou farbocitu.

xhtml validáciaCSS validácia