Dnes je: 28.05.2017
Preskočiť na obsah
 

Dni európskej kultúry - Žilina

Druhý ročník medzinárodného festivalu kultúry a umenia partnerských miest mesta Žilina s názvom Dni
európskej kultúry ponúkne 19. a 20. 8. 2010 na Mariánskom a Hlinkovom námestí koncerty, divadelné a
tanečné predstavenia, folklórne, dychové i džezové melódie a ďalšie atraktívne vystúpenia spolu so
sprievodným programom zameraným na kulinárske umenie. Zúčastní sa ho 140 umelcov a zástupcov zo siedmich
partnerských miest Žiliny: Praha 15, Plzeň, Kikinda, Essen, Czechowice-Dziedzice, Frýdek-Místek a Bielsko-Biala.
„Žilina je kultúrnym európskym mestom, čo dokazuje aj druhý ročník medzinárodného festivalu kultúry a umenia,
ktorého sa zúčastňujú partnerské mestá Žiliny. S kultúrnym programom a prezentáciou ľudových umelcov spestria
Žilinské kultúrne leto a cenné sú pre nás i samotné stretnutia a výmena skúseností na medzinárodnej úrovni,“
povedal Pavel Požoni – zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline.

Program festivalu je tento rok zameraný nielen na prezentáciu kultúr, umeleckých a ľudových remesiel, ale aj národných európskych kuchýň (slovenská, česká, poľská, talianska, grécka a francúzska) – prejsť po „gastronomickej Európe“ bude možné vo vybraných partnerských reštauráciách na Mariánskom námestí (označené budú logom podujatia). Zaujímavou časťou festivalu z gastronomického hľadiska bude piatkové bigosovanie v Žiline, ktoré pripravilo OZ Polonus v rámci projektu Poznajte tradičné poľské jedlá – projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vo štvrtok 19. 8. na Mariánskom námestí budú môcť návštevníci festivalu vidieť zatĺkanie vinohradov, teda ukážku tradičného slávnostného zatvárania vinohradov na Morave. Do programu sa zapája aj Euroregión Beskydy, v rámci ktorého napríklad mestá Frýdek-Místek a Bielsko-Biala odprezentujú tradičné remeslá a folklór. Jedným zo sprievodných podujatí bude 20. 8. Culinary fest v Holiday Inn – večer európskych špecialít a exkluzívnych vín.

Mesto Žilina spolu so svojimi partnerskými mestami realizuje navzájom rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie výmeny pre žiakov, učiteľov, seniorov, zamestnancov samosprávy, ale aj pre širokú verejnosť. Výmena prebieha aj na úrovni vzdelávania a odovzdávania skúseností. Aktuálne je v príprave projekt v spolupráci s poľským mestom Czechowice-Dziedzice cez program Mládež v akcii zameraný na aktívne občianstvo – aby sa v mladých ľuďoch prebúdzal záujem o veci verejné a spôsob, akým sa dajú ovplyvňovať.

Základným cieľom Dní európskej kultúry je upevniť existujúce partnerské vzťahy medzi mestami, predstaviť partnerstvá verejnosti, podnietiť záujem občanov o susedné krajiny a rozvíjať turizmus v meste Žilina.

Zdroj: http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=9671